header image

Eindscriptie bij Persoonlijke route Samsara Yoga Docentenopleiding

onderzoekenAls onderdeel van het persoonlijk traject dat je volgt, maak je als afsluitende opdracht een eindscriptie. Wij zien dit als een verdiepend en creatief proces in je ontwikkeling tot yogadocent of yogi.

Hieronder vind je de toelichting op en voorwaarden voor het deelnemen aan deze opdracht.

 

Start en duur

Je kunt je inschrijven voor deze opdracht tot uiterlijk 1 november  van het betreffende studiejaar waarin je je eindscriptie wilt inleveren en presenteren. Een studiejaar bij Samsara loopt van september tot en met juni. Het is goed om je ruim van tevoren te gaan oriënteren op je onderwerp, onderzoeksvraag en onderzoeksopzet. Zie voor belangrijke deadlines hieronder.

 

Toelichting Opdracht

Het maken van een eindscriptie van voldoende kwaliteit is een essentiële vereiste tot het behalen van het diploma van yogadocent, maar dit is niet uitsluitend de doelstelling van de eindscriptie. De opdracht biedt de gelegenheid voor verdieping van kennis en ervaring en om creatief en zelfstandig onderzoek te doen aan de hand van een onderwerp en vraagstelling.

De term onderzoek vatten we ruim op, het gaat – bij voorkeur – om een combinatie van theorie- en praktijkonderzoek maar het kan ook één van deze twee zijn . In elk geval dient te blijken dat je op de hoogte bent van relevante en/of actuele literatuur op het gebied van het gekozen onderwerp. Het onderwerp dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 

  • Het heeft je interesse
  • Je weet er nog niet veel (te weinig) over
  • Het dient je inzicht in de mens te verruimen
  • Het dient een duidelijke relatie met yoga/yogadocentschap te hebben

 

De opdracht bestaat uit twee onderdelen:

  1. Onderzoek  aan de hand van een vraagstelling een onderwerp waarin je je verder wilt verdiepen en dat een duidelijke relatie heeft met yoga en of yogadocentschap en schrijf daarover een verslag met conclusies en aanbevelingen (je eindscriptie) van minimaal 8000 en maximaal 10.000 woorden.
  2. Geef een presentatie voor van maximaal 20 minuten over de bevindingen van je onderzoek en met relevante yoga-oefeningen.

Het is een opdracht die tijd en inzet vraagt én die ook erg leuk en leerzaam is om te doen! Je kunt de opdracht Eindscriptie met uitgebreide toelichting opvragen bij Romanie Graumans via romanie@samsara.nl.

 

Docenten

Romanie Graumans ondersteunt eindscriptie-studenten bij het formuleren van de vraagstelling en onderzoeksopzet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een format dat goedgekeurd moet zijn zijn door haar, waarna het feitelijke scriptie-onderzoek begint. De ervaring leert dat het komen tot een definitieve opzet een aantal weken tot maanden in beslag kan nemen. Houd hier rekening mee in jouw planning. De examencommissie, waar zij onderdeel van uitmaakt, beoordeelt de eindscriptie. De student zoekt in de eigen omgeving een externe scriptiebegeleider die feedback kan geven op het onderzoek- en schrijfproces en kan helpen in het bewaken van de planning. De externe begeleider hoeft geen ervaring te hebben met yoga. Het kan wel prettig als de extern begeleider ervaring heeft met het schrijven van bijvoorbeeld scripties, artikelen, beleids- of bestuursstukken of strategische plannen.

 

Voor wie

Het maken van een eindscriptie als aparte opdracht is voor studenten die bij Samsara Yoga Docentenopleiding een goedgekeurde persoonlijke route volgen. De eindscriptie-opdracht is vast onderdeel van de reguliere 4-jarige studenten docentenopleiding.

 

Inleverdata

  • De deadline voor het per e-mail indienen van je definitieve onderzoeksopzet is 1 december. Je kunt alleen je onderzoek uitvoeren en scriptie schrijven na akkoord van de docent. Houdt er rekening mee dat komen tot een definitieve onderzoeksopzet een aantal weken in beslag kan nemen. Het is aan te bevelen een eerste concept te mailen in september.
  • De deadline voor het indienen van de eindscriptie is 1 mei. Wanneer je na 1 mei  je scriptie indient, kun je pas in juni van het volgende lesjaar je scriptie presenteren en je diploma ontvangen.
  • De scriptiepresentatie is (onder voorbehoud van akkoord) in juni (de exacte datum maken we in het najaar van het lopende studiejaar bekend)

 

Locatie

De scriptie presentatiedag in juni vindt plaats op onze locatie in Schiedam, Korte Haven 125.

Deze locatie is goed te bereiken met de auto, fiets en openbaar vervoer.

 

Kosten en inschrijving

De kosten voor dit traject zijn € 295,-. Dit bedrag is inclusief individuele ondersteuning bij het formuleren van je vraagstelling, deelname aan de scriptie presentatiedag en – zodra je aan de eindscriptieopdracht hebt voldaan en aan de overige modules in je persoonlijke programma – deelname aan de diplomadag en het diploma voor de Samsara Yoga Docentenopleiding.

 

Lees ook de Algemene voorwaarden (pdf) bij deze opdracht.

 

Voor aanmelding van de scriptieopdracht stuur je een mail voor afstemming met Romanie Graumans via romanie@samsara.nl met daarin jouw toelichting  en vermelding van je contactgegevens. Indien je in aanmerking komt voor deze opdracht, schrijf je je in via het inschrijfformulier.

Je ontvangt daarna binnen enkele dagen een bevestiging en betalingsgegevens per e-mail. De inschrijving is definitief nadat we het inschrijfgeld hebben ontvangen.

Na de definitieve inschrijving ontvang je verdere inhoudelijke en praktische informatie over de opdracht.

 

Meer informatie

Heb je vragen over de eindscriptie-opdracht, e-mail ons dan via romanie@samsara.nl.