header image

Erik Stout

‘Yoga is ook een behandelmethode, een therapievorm gericht op het herstellen van balans’

 

Als opgeleid fysiotherapeut en enthousiast student in Oosterse en Westerse filosofie en religie ben ik vereerd dat ik jullie mag meenemen in de wondere wereld van ons lichaam. We gaan zowel vanuit een mechanische als een organische blik leren kijken, denken en voelen.

 

Westerse anatomie en fysiologie geven inzicht in wat er in je lichaam gebeurt in alle mogelijke omstandigheden. Vedanta filosofie doet dat op het vlak van psychologie. Gezamenlijk vormen ze een geheel waardoor jij jezelf – en daardoor per definitie anderen – gaat begrijpen. Dat begrip is een noodzakelijke voorwaarde om tot inzicht te komen en inzicht is nodig voor verandering.