header image

Historie en Actueel

In 1985 kreeg de opleiding de erkenning van de Vereniging Yogadocenten Nederland. Ook voldoet de opleiding ruimschoots aan de eisen van de Europese Yoga Unie.

 

We leverden in de jaren negentig een belangrijke bijdrage aan het Nederlandse erkenningenbeleid waarvan grote delen op Europees niveau zijn overgenomen. Nog steeds volgen en stimuleren wij nieuwe ontwikkelingen rondom opleidingen tot yogadocent en de erkenning daarvan,  zodat we blijvend een goede opleiding kunnen aanbieden.

 

 

Naast de Docentenopleiding in Schiedam, organiseert Samsara Yoga ook diverse andere activiteiten zoals een Congres  en de erkende Bijscholingen.

 

 

Romanie Graumans, coördineert de docentenopleiding en vele bijscholingen in Schiedam.

 

 

Mariëlle Cuijpers en Danielle Bersma coördineren enkele bijscholingen en staan Romanie met raad en daad bij

In een goede samenwerking zetten alle coördinatoren en docenten zich vol enthousiasme in om de opleiding actueel en op een uitstekend niveau te houden.

 

Rita Beintema richtte in de begin jaren ’80 de Samsara Yogadoecentenopleiding op. Rita zelf genoot yogaonderwijs van bekende namen zoals Wolter Keers, Vimala Thakar, Bert van Gennep, Jean Klein en Rama Polderman. Rita betekende veel voor de ontwikkeling van yoga in Nederland. In haar visie is kwaliteit dat je als yogadocent weet waar je mee bezig bent. Mensen die naar yogales komen hebben vaak klachten, bijvoorbeeld aan nek, schouder en rug, om die reden vroeg zij Danielle Bersma  voor lessen anatomie. Samsara ontwikkelde zo een geheel eigen yogastijl met als uitgangspunt dat je goed bent zoals je bent. Geen mens heeft hetzelfde lichaam en in de yoga oefen je binnen je grenzen en met respect voor je eigen anatomie. Door kennis en oefening worden grenzen verlegd en ontwikkel je je verder. Een leuk artikel over Rita door Marja Oosterman kun je lezen op ‘nopapers.nl’.

 

Danielle nam in 1990 de opleiding over. Van een twee-jarige docentenopleiding in de jaren ’80 heeft zij in de jaren ’90 er een volwaardige 4-jarige opleiding van gemaakt. Danielle organiseerde vele bijscholingen, o.a. ‘Yoga en haar therapeutisch effect’.

Danielle is toonaangevend als docent yoga-anatomie, zowel in de docenteopleiding als in diverse bijscholingen.  Als gediplomeerd fysiotherapeut onderwees ze vanaf het begin van de opleiding de studenten met veel enthousiasme en passie over het functioneren van het lichaam in relatie tot yogahoudingen. Samen met docenten van de opleiding publiceerde ze onder meer boeken over zwangerschaps- en kinderyoga.

Danielle betrok een aantal bijzondere docenten die Samsara ruim 25 jaar steeds ter zijde (hebben) staan: Loes van der Mee, Ton Tesselaar, Aad Verboom en Marjo Vredenbregt. Inmiddels zijn voor diverse bijscholingen ook andere docenten aangetrokken vanwege hun achtergrond, kennis en specialisaties.

Vanaf 2010 is Danielle gesteund in de organisatie en de coördinatie van de docentenopleiding, eerst door Mariëlle Cuijpers en later ook door Romanie Graumans en Femke Kroonen. De bijdrage van Mariëlle, Romanie en Femke maakt dat Samsara met vol vertrouwen naar de toekomst kan kijken.

Samsara groeide verder in 2020. Met vereende krachten hebben de coördinatoren en de docenten zich ingezet om tijdens de corona-crisis voor een veilige omgeving te zorgen. Lessen werden op zoom gegeven en live wanneer mogelijk.

Mariëlle, Femke en Danielle hebben besloten een klein stapje terug te doen, waardoor Romanie steeds meer het gezicht naar buiten zal zijn.

In 2022 heeft Femke helaas door omstandigheden besloten zich terug te trekken.

 

Samsara Actueel

In aanloop naar de jubileumeditie van het Samsara Yoga Congres keken we met Romanie Graumans, directeur van Samsara, terug op een aantal gebeurtenissen dit jaar en praatten we over: ‘Hoe het nu is met Samsara?’