header image

Inschrijving en annulering

Voorwaarden Bijscholingen

Inschrijving betekent dat u akkoord gaan met onderstaande voorwaarden:

 

Inschrijving

 • Inschrijving voor een cursus vindt plaats via het ‘Inschrijfformulier Bijscholingen’.
 • Na inschrijving via ‘Inschrijfformulier Bijscholingen’ heeft u 14 dagen bedenktijd.
 • U ontvangt per omgaande een bevestigingsbrief met de factuur met daarop de benodigde betalingsgegevens.
 • Definitieve plaatsing in de bijscholing vindt plaats op volgorde van ontvangen betaling. Voldoe de betaling daarom zo spoedig mogelijk.
 • Schrijft de deelnemer zich in voor een cursus die start binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen, dan ziet de inschrijver af van het recht op wettelijk bedenkrecht.

 

Betalingen

 

 • Na ontvangst van de eerste betaling is uw plek definitief.
 • Het cursusgeld dient binnen de betalingstermijn van de factuur voldaan te zijn.
 • Bij gespreide betaling staan de betalingstermijnen op de factuur vermeld en dienen voor vermelde data voldaan te zijn.

 

Annulering

 • Kan alleen schriftelijk, per brief naar ons postadres of e-mail naar de betreffende coördinator van de bijscholing.
 • Bij annulering is het inschrijfgeld altijd verschuldigd en wordt derhalve niet geretourneerd.
 • Bij een eendaagse workshop blijft altijd €15,- euro administratiekosten verschuldigd.
 • Het inschrijfgeld kan wel blijven staan voor dezelfde cursus (indien deze gegeven wordt) tot maximaal een jaar later
 • Ook kan het inschrijfgeld blijven staan voor een andere cursus in hetzelfde jaar tot maximaal een jaar later.
 • Tot 40 dagen voor aanvang van de cursus wordt het cursusgeld kosteloos geretourneerd.
 • Tot 20 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld geretourneerd.
 • Na 20 dagen voor aanvang van de cursus vindt geen restitutie meer plaats. Wel kan de student iemand anders de plaats laten innemen, mits deze aan de toelatingseisen voldoet, dit ter beoordeling van de Samsara Yoga Docentenopleiding.

 

Gemiste lessen

Op aanvraag van de student kan een gemiste les in bijzondere situaties in overleg en tegen vergoeding in een andere of volgende groep worden gevolgd. De vergoeding zal  50% van de ‘dagprijs’ bedragen, exclusief eventueel bijkomende kosten, bijv. lunch. Dit alles alleen wanneer de cursus weer gegeven wordt.

 

Overmacht

Als door ‘overmacht’  lessen geannuleerd worden door Samsara geldt het volgende:

 

Lopende bijscholingen

Zodra er meer zicht is op wanneer lesgeven wel mogelijk is, worden er nieuwe data gepland. Wanneer de cursist deze data niet kan, om welke reden ook, kan de cursist, wanneer deze cursus de volgende keer gegeven wordt, kosteloos inhalen. Is dit ook niet mogelijk, dan wordt een evenredig deel (behoudens het inschrijfgeld) van het cursusgeld teruggestort.

 

Nog te starten bijscholingen

Er worden nieuwe data gepland. Wanneer de cursist een of meerdere data niet kan, om welke reden ook, kan de cursist, wanneer deze cursus de volgende keer gegeven wordt, kosteloos inhalen. Is dit ook niet mogelijk, dan wordt het cursusgeld teruggestort, behoudens het inschrijfgeld. Het inschrijfgeld blijft twee jaar staan en is te gebruiken voor een andere bijscholing van Samsara.

 

Erkenning

Alle bijscholingen zijn erkend door de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN). De VYN vraagt aan zijn leden om zich bij te scholen. Hieraan is een systeem met punten aan gekoppeld en wordt gevraagd om in een periode van 5 jaar 60 punten te behalen. Derhalve hebben alle Samsara bijscholingen een aantal punten. Dit puntenaantal staat vermeld bij de betreffende bijscholing.

 

Punten

Elk lesuur van een bijscholing heeft 1 punt, met een maximum van 5 punten per dag.

 

Certificaat

Een certificaat van de betreffende bijscholing wordt verstrekt wanneer een cursist minimaal 85% van de lessen gevolgd heeft en aan alle opdrachten ruimschoots voldaan heeft die bij de betreffende bijscholing gevraagd worden.

 

Bewijs van deelname

Indien een cursist niet aan de eisen van het certificaat voldaan heeft, kan wel een bewijs van deelname verstrekt worden, mits hij/zij minimaal 60% van de lessen gevolgd heeft. Een bewijs van deelname heeft te allen tijde de helft van het aantal punten van het certificaat.

Zijn minder dan 60% van de lessen gevolgd, kan er helaas geen bewijs van deelname verstrekt worden, omdat er nauwelijks is deelgenomen. Ook worden er dan geen punten toegewezen.

 

Privacy

Samsara respecteert de privacy van studenten en geïnteresseerden. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De wijze waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens is vastgelegd in de privacyverklaring. De meest actuele versie is op te vragen via info@samsara.nl en vindbaar op onze www.samsara.nl.

 

Aansprakelijkheid

Deelname aan de activiteiten van Samsara geschiedt zowel op locatie als online op eigen risico.

 

Covid-regelgeving

Samsara valt onder volwassenen/praktijkonderwijs en volgt de Nederlandse wet- en regelgeving. Tijdens de bijscholingen worden de op dat moment geldende richtlijnen van de Rijksoverheid nageleefd. Tevens respecteren we de regels van de locatie waar de les gegeven wordt. Thuistesten, antigeen-sneltest of PCR wordt sterk aanbevolen en zeer gewaardeerd omdat we weten dat 1,5m afstand houden soms als lastig wordt ervaren en er ook mensen meegaan met een kwetsbare gezondheid (of een huisgenoot hebben die dat heeft). Bij inschrijving op de bijscholing ga je hiermee akkoord. Over gemaakte keuzes t.a.v. de keuze het Rijksoverheidbeleid te volgen, gaan wij niet in discussie. Persoonlijke overwegingen die niet overeen komen met het dan geldende beleid zijn geen reden voor annulering en geven geen recht op restitutie.