header image

Nicole van der Spoel

‘Lichaam en geest ervaren als een reis door een innerlijk landschap’

 

Nicole is acupuncturist en shiatsu therapeut en enorm enthousiast dat de Chinese Vijf Elemententheorie en de meridiaanleer een onderdeel vormen van de Samsara opleiding.

De Vijf Fasentheorie of ook wel de theorie van Wu Xing genoemd, vormt de basis van de Daoïstische filosofie en geeft een visie over onze natuur en ons menszijn. Het beschrijft de energetische natuurwetten. De Wu XIng laat zien hoe het leven, de seizoenen, het klimaat, groei, ontwikkeling en verval, smaak, kleur, zintuigen, lichaamsvloeistoffen- en processen, organen, expressie en emoties met elkaar samenhangen. Ons lichaam en onze geest kunnen we zien als een microkosmos in een macrokosmos. Zoals het in de natuur werkt zo werkt het ook binnen in ons. Kennis van de meridianen geeft ons inzicht waar, in welke richting en welke kwaliteit van yin of yang energie er in ons stroomt. Of juist waar energie op bepaalde plekken stagneert en hoe deze in relatie staat met lichamelijk, geestelijk of emotionele klachten. Je leert hoe je de verschillende meridianen en/of elementen kunt voeden en meer balans kunt bevorderen.

 

Bewust worden van de meridianen en onze energie als een innerlijk landschap vind ik een heel mooi, spannend en intens proces. Een reis waarin voelen en ervaren van onze mogelijkheden en grenzen centraal staan. Waar energie wel of niet stroomt. Waar voelt het fijn en welke aspecten ontwijken we liever of vragen om onze aandacht. De Wu XIng geeft je handvatten om je kennis en opleiding te verbreden en bijzondere raakvlakken te ontdekken tussen de verschillende Oosterse tradities. Liefdevol voedend met jezelf omgaan en je prettig en gezond verhouden tot je omgeving, als ook het hervinden van een nieuw krachtig evenwicht, vind ik een van de grootste cadeaus die we onszelf kunnen geven. Ik neem iedereen in de opleiding als ook in mijn praktijk graag mee op deze uitdagende ontdekkingstocht.

 

Nicole is vanaf 1997 shiatsutherapeut en sinds 2011 werkzaam als acupuncturist in haar praktijk Ren Dao. In 2020 studeert ze af als herbalist in de Chinese Fytotherapie. Daarnaast heeft ze een opleiding gevolgd tot Do-In docent.