header image

Op zoek naar normen en waarden

op-zoek-naar-normen-en-waardendoor Loes van der Mee en Danielle Bersma

 

Een praktische handleiding over kringgesprekken en bezinningsonderwerpen voor iedereen die met kinderen van 6-16 jaar werkt.

 

De multiculturele samenleving vraagt om het verkennen van normen en waarden van diverse culturen. Onderwerpen: Luisteren naar kinderen, bezinningsonderwerpen (pesten, agressie, arm-rijk, jalouzie, schuld enzovoorts), de Tien geboden, de zeven werken van barmhartigheid, de Islam, yoga-leefregels Yama’s en Niyama’s, de Nederlandse grondwet, de rechten van het kind.

 

Verkrijgbaar via de (digitale) boekhandel, Bol.com.