header image

Eindscriptie Samsara Yoga Docentenopleiding 2016-2017

onderzoeken

 

Als onderdeel van het persoonlijk traject dat je volgt, maak je als afsluitende opdracht een eindscriptie. Wij zien dit als een verdiepend en creatief proces in je ontwikkeling tot yogadocent of yogi.

 

Hieronder vind je de toelichting op en voorwaarden voor het deelnemen aan deze opdracht.

 

 

 

Start en duur

Je kunt je inschrijven voor deze opdracht tot 15 september van het betreffende studiejaar waarin je je eindscriptie wilt inleveren en presenteren. Een studiejaar bij Samsara loopt van september tot en met juni.
Het is goed om je ruim van tevoren te gaan oriënteren op je onderwerp, onderzoeksvraag en onderzoeksopzet. Zie voor belangrijke deadlines hieronder.

 

Toelichting Opdracht

Het maken van een eindscriptie van voldoende kwaliteit is een essentiële vereiste tot het behalen van het diploma van yogadocent, maar dit is niet uitsluitend de doelstelling van de eindscriptie. De opdracht biedt de gelegenheid voor verdieping van kennis en ervaring en om creatief en zelfstandig onderzoek te doen aan de hand van een onderwerp en vraagstelling.

 

De term onderzoek vatten we ruim op, het kan zowel gaan om praktijkonderzoek als om theoretisch onderzoek of een combinatie ervan. In elk geval dient te blijken dat je op de hoogte bent van relevante en/of actuele literatuur op het gebied van het gekozen onderwerp. Het onderwerp dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 

  • Het heeft je interesse
  • Je weet er nog niet veel (te weinig) over
  • Het dient je inzicht in de mens te verruimen
  • Het dient een duidelijke relatie met yoga/yogadocentschap te hebben

 

De opdracht bestaat uit twee onderdelen:

  1. Onderzoek  aan de hand van een vraagstelling een onderwerp waarin je je verder wilt verdiepen en dat een duidelijke relatie heeft met yoga en of yogadocentschap en schrijf daarover een verslag met conclusies en aanbevelingen (je eindscriptie) van minimaal 8000 en maximaal 10.000 woorden.
  2. Geef een presentatie voor van maximaal 20 minuten over de bevindingen van je onderzoek en met relevante yoga-oefeningen.

 

Het is een opdracht die tijd en inzet vraagt én die ook erg leuk en leerzaam is om te doen!

 

Lees hier de opdracht met uitgebreide toelichting op doel en werkwijze (PDF).

 

Docenten

De docenten Mariëlle Cuijpers en Danielle Bersma ondersteunen eindscriptie-studenten bij het formuleren van de vraagstelling en onderzoeksopzet. Zij beoordelen tevens de eindscriptie. De student zoekt in de eigen omgeving een begeleider die feed back kan geven op het onderzoek- en schrijfproces.

 

Voor wie

Het maken van een eindscriptie als aparte opdracht is voor studenten die bij Samsara Yoga Docentenopleiding een goedgekeurde persoonlijke route volgen.
De eindscriptie-opdracht is vast onderdeel van de reguliere 4-jarige studenten docentenopleiding.

 

Inleverdata

  • De deadline voor het per e-mail indienen van je definitieve vraagstelling is 15 december. Je kunt je onderzoek  uitvoeren en scriptie schrijven na akkoord van de coördinatoren.
  • De deadline voor het indienen van de eindscriptie is 1 mei. Wanneer je na 1 mei  je scriptie indient, kun je pas in juni van het volgende lesjaar je scriptie presenteren en je diploma ontvangen.
  • De scriptiepresentatie is (onder voorbehoud van akkoord) in juni. Dat datum maken we ruim van tevoren bekend.

 

Locatie

De scriptie presentatiedag in juni vindt plaats in het yogacentrum in Bunnik

Deze locatie is goed te bereiken met de auto, fiets en openbaar vervoer.

 

Kosten en inschrijving

De kosten in het studiejaar 2016 – 2017 zijn € 105,- euro (€ 30,- inschrijfgeld te voldoen uiterlijk voor 15 dec 2016 en € 75,- cursusgeld te voldoen uiterlijk voor 1 mei 2017).
Dit bedrag is inclusief individuele ondersteuning bij het formuleren van je vraagstelling, deelname aan de scriptie presentatiedag en -zodra je aan de eindscriptieopdracht hebt voldaan en aan de overige modules in je persoonlijke programma- het diploma voor de Samsara Yoga Docentenopleiding.

 

Wanneer je onverhoopt de scriptie niet inlevert voor 1 mei 2017 vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Wanneer je in het daarop volgende studiejaar wilt afstuderen dan geldt het tarief voor dat betreffende studiejaar verminderd met het reeds betaalde inschrijfgeld.

 

Aanmelding voor de scriptie-opdracht doe je door een e-mail te sturen naar info@samsara.nl met vermelding van je contactgegevens. Je ontvangt daarna binnen enkele dagen een bevestiging en betalingsgegevens per e-mail. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld.

 

Na de definitieve inschrijving ontvang je verdere inhoudelijke en praktische informatie over de opdracht.

 

Meer informatie

Heb je vragen over de eindscriptie-opdracht, e-mail ons dan via info@samsara.nl.