Samsara Yoga Opleiding

Samsara biedt een yogaopleiding aan voor mensen met ongeveer twee jaar yogaervaring en de wens om vanuit een gedegen, brede opleiding persoonlijk te ontwikkelen, hun eigen yogabeleving te verdiepen en/of hun yogakennis en ervaring te delen in de rol van docent.

De opleiding, die vier studiejaren omvat, is onderverdeeld in:

Persoonlijk yoga basisjaar

Erkende VYN200u opleiding tot yoga instructeur

Erkende EYU/VYN500u opleiding tot allround yoga docent

Het is bij aanvang van de opleiding niet nodig om te weten of je yoga instructeur of docent wilt worden. Dit is geen verplichting om de opleiding te kunnen volgen. Zicht hierop ontwikkelt zich als vanzelf binnen de opleiding.

Wat leer je?

je bent goed zoals je bent;

kijken naar jezelf en anderen zonder te oordelen;

waarderen en respecteren van alle fasen in de menselijke ontwikkeling;

waarheid, wijsheid en vrijheid besloten liggen in jezelf;

yoga is er voor jou en niet andersom;

ontdekken dat je meer en ruimer bent dan alleen je lichaam of gedachten;

je waarnemingsvermogen verscherpen zodat je vrij komt van geconditioneerde gedrags- en denkpatronen;

leven op een meer ontspannen manier vanuit een innerlijke harmonie en een gevoel van evenwicht, eenheid en vertrouwen;

hoe dit integreert in jezelf, jouw dagelijks leven en ook hoe je dit over kunt brengen op anderen.

Opbouw opleiding

overzicht opleiding 1

Eigen tijd

1 uur per week yogales volgen bij je eigen yogadocent

gemiddeld 8-10 uur thuis yoga, meditatie en huiswerkopdrachten

20u specialisaties door modules voor VYN/EYU 500u diploma

opleiding samsara yoga docenten

Inhoud opleiding

Het leerplan van de opleiding bestaat uit 7 pijlers waarbinnen theorie en praktijk gedurende de opleidingsjaren gecombineerd worden:

De advaita vedanta is een onderwijstraditie uit India die je de nonduale realiteit van het leven laat zien. Deze traditie vormt het fundament van de opleiding. In de advaita vedanta is er sprake van ‘geen twee’, geen afgescheidenheid. Als je dat ziet, dan is er een harmonisch en ontspannen zijn.

Advaita Vedanta is afkomstig uit de Veda’s en de Upanishaden en omvat dialogen tussen leraar en leerling. Er wordt niets in beweerd en is ook geen verhaal. De leerling stelt vragen waar hij aan toe is, vragen die uit het diepste van zijn hart komen. De leraar antwoordt.

Deze vraag-antwoord traditie vind je in de opleiding in de vorm van satsang, dialoog en navraagrondes. Dit doen we aan de hand van de eigen beoefening en studie van belangrijke geschriften, teksten en dialogen. De docenten stellen de vraag  ‘wie ben ik werkelijk?’ centraal. Je maakt kennis met onder meer Shankara, Krishnamurti, Ramana Maharsi, Sri Nisargadatta Maharaj, Wolter Keers, en Douwe Tiemersma en ook met belangrijke werken als de Bhagavad Gita, Mahabharata en de Upanishaden.

Veel mensen komen naar een yogales vanuit een bepaalde motivatie of klacht. Om hen op een goede en verantwoorde wijze te begeleiden, is het belangrijk dat je een gedegen kennis hebt van het functioneren van het lichaam. Naast een ruim aanbod aan anatomie- en fysiologielessen voorziet de opleiding in lessen pathologie zodat je op de hoogte bent van de meest voorkomende klachten en aandoeningen bij cursisten.

Je integreert deze kennis in je eigen yogabeoefening en in je rol als toekomstig docent en de wijze waarop je asana’s aanleert. Bij Samsara leer je dat niet alle lichamen hetzelfde zijn en zich op eenzelfde manier naar een yogahouding moeten voegen. Je leert dat er binnen een asana veel mogelijk is om ruimte te ervaren.

In de hatha yoga kiest men het lichaam als instrument op weg naar inzicht. Binnen Samsara leer je de asana’s (de klassieke yogahoudingen), pranayama (adem-, adembewustzijns-, adembewegings- en ademenergetische oefeningen), bandha’s en mudra’s.

Je leert over de fysieke opbouw en uitwerking. We onderzoeken spanning en ontspanning, mogelijkheden en beperkingen, aanpassingen en variaties al – dan niet met behulp van hulpmiddelen. We onderzoeken ook de uitwerking en doorwerking op de subtielere niveaus: het mentale, gevoelsmatige en energetische. Dit doen we mede met behulp van de Indiase chakrafilosofie. De lessen worden zowel vanuit theoretische als praktische basis aangeboden. 

Passend bij de grondslag van de opleiding ervaar je de beoefening en het onderzoek van de hatha yoga vanuit een nonduale instelling. Er is geen ‘foute’ manier. De oefeningen zijn er voor jou om te ontdekken en te onderzoeken binnen jouw mogelijkheden en om te komen tot kracht, ontspanning en vrij zijn.

Jnana yoga is het pad van inzicht. Het wordt ook wel de yoga van de kennis genoemd. Het gaat hierbij om het zien van wat werkelijk waar is en wat kennis is uit het verleden. Wat zijn gedachten, meningen, ideeën en overtuigingen? Het is een wijze van oefenen om dat wat in de Advaita Vedanta wordt gesteld, te onderzoeken en ervaren. Jnana yoga helpt je zien wanneer je je identificeert met het lichaam, het denken en het voelen. Jnana yoga helpt je vragen te beantwoorden als ‘wie ben ik?’ en ‘wat is werkelijkheid?’.

Jnana yoga is een directe weg, zonder geboden of verboden. Het is in open aandacht zijn met dat wat er is, wat komt en wat gaat. Het is een weg zonder franje, zonder vaste structuur of volgorde. Alles wat je zoekt, verlangt, nodig hebt of wilt, is er al. Dit kun je zien als het ik afwezig is. Binnen Samsara bieden we Jnana yoga aan in de vorm van meditatiebeoefening, ‘stilzitten’ in open aandacht en door individuele en groepsgesprekken. Je houdt je uitgebreid bezig met het goed leren voelen, zien en verwoorden van wat je ervaart.

Binnen dit onderdeel verdiep je in de tweede helft van de opleiding in de chakrapsychologie.

Bij Samsara leer je wat het is om een volwaardig en veelzijdig yogadocent te zijn. We leren je het vak waarbij er ruimte is voor ieders eigenheid en mogelijkheden, ook als je de opleiding voor je eigen verdieping volgt of als je nog niet weet of je docent wilt worden.

Binnen de opleiding is aandacht voor praktische zaken als kennisoverdracht, organisatie van je lessen, lesopbouw, aanpassen van oefeningen, lesgeven op verschillende niveaus, stemgebruik, inspreekvaardigheden en het opzetten van een eigen praktijk. Je leert over je persoonlijke missie in het lesgeven, groepsdynamiek, omgaan met eigen emoties en gedachten in je lessen, interactie en omgang met cursisten en hun ervaringen.

Je ontwikkelt je als docent door oefenlessen te geven aan medecursisten, eigen cursisten, dialoog met de docenten van de opleiding en intervisie met elkaar.

Voeding en levensstijl spelen een grote rol bij het ervaren van jezelf en zijn van invloed op je yogabeoefening en -beleving. Tijdens de opleiding onderzoek je jouw relatie tot voeding en levensstijl en maak je kennis met de verschillende visies op voeding.

Natuurlijk is er aandacht voor Ayurveda, de Indiase zusterwetenschap naast de yoga. Maar ook leer je over de basisprincipes van de 5-elementen voeding uit de traditionele Chinese geneeskundig, de natuurvoeding (macrobiotiek) en over reinigend eten.

Je leert open, kritisch en zonder oordeel te kijken en te onderzoeken naar welke voeding voor jou werkelijk voedend en helend is. Net zoals we zeggen ‘yoga is er voor jou en niet andersom’, vinden we ook dat er voor ieder een eigen passende manier is om zich te voeden.

Bij Samsara gaan we ervan uit dat je als yogadocent bezig blijft met je eigen beoefening, groei en ontwikkeling. We ondersteunen je hierbij en besteden veel aandacht aan je eigen bewust wording tijdens dit proces. Je stelt eigen yogaoefenprogramma’s op en maakt huiswerkopdrachten en verslagen.

Je volgt gedurende de opleiding minimaal 120 uur yoga bij een (erkende) yogadocent bij jou in de buurt die jou ook kan begeleiden tijdens de opleiding. Alles bij elkaar ben je thuis zo’n 10-15 uur per week bezig met je oefeningen, lessen en studie.

Er is veel ruimte voor interactie en feedback rondom je eigen beoefening en uitwerking van de opdrachten. Zowel binnen als buiten de lesuren bieden we de mogelijkheid om in te gaan op persoonlijke vragen. De uitwerking van je opdrachten vormen een hulpmiddel voor de docenten van de opleiding om je op persoonlijk niveau aanwijzingen te kunnen geven. We stimuleren onderlinge uitwisseling tussen studenten en het leren van elkaar.

Yoga als proces van bewustwording

Hoewel de overgang naar een volgend studiejaar afhangt van het voldoen aan de opdrachten, praktijkdagen en het voldoen van de aanwezigheidsverplichting, vinden we het belangrijk te benadrukken dat wij yoga zien als een groeiproces.

‘De waarheid is een pad zonder wegen’, zo stelt Krishnamurti. Binnen Samsara gaat het niet om het halen van vooropgestelde doelen en het jezelf afhankelijk maken van het bereiken van resultaten. Wij willen je motiveren te genieten van de weg die je bewandelt. Een weg die zonder einde is en zonder vaststaand doel. Je leert oefenen binnen de grenzen van je mogelijkheden waardoor je je grenzen de ruimte geeft om zichzelf te verleggen in je eigen tempo. Na verloop van tijd merk je dat je vanzelf in je ontwikkeling gegroeid bent.

Beroepsperspectief

Na afronding van het tweede jaar ben je in staat op basis-yogalessen te geven vanuit een fysiek perspectief. Je kunt hierbij denken aan yoga op sportscholen of onder leiding van ervaringen yogadocenten. Bij het voldoen aan de exameneisen ontvang je het certificaat tot VYN-erkend 200u yoga-instructeur.

Na het derde en vierde jaar ben je in staat om zelfstandig yogalessen te geven in een eigen praktijk of in opdracht van anderen. Je bent in staat om op heldere en deskundige wijze lessen te geven aan individuen en groepen, waarbij je oefeningen kunt aanpassen aan de mogelijkheden en beperkingen van cursisten. Je kunt aan beginners en gevorderden lesgeven waarbij mensen leren zich meer bewust te zijn van hun lichaam, adem, gedachtewereld en gevoelsleven.

Je kunt yoga en meditatie inzetten op yogatherapeutische basis ter ondersteuning van het oplossen en omgaan met klachten en beperkingen. Je bent in staat een goede dialoog te voeren alsmede een volwaardig gesprekspartner te zijn voor andere zorg- en medische beroepsgroepen.  Vanuit de opgebouwde kennis, de dialoog in de opleiding en het gegroeide inzicht in de yogafilosofie kun je die vanuit een belichaming en voorleven uitdragen. Bij het voldoen aan de exameneisen ontvang je het diploma tot VYN/EYU-erkend 500u allround yogadocent.

Na het volgen van specialisatiemodules kun je lesgeven aan specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld zwangeren, ouderen of mensen met een beperking of chronische aandoening.

vyn200
VYN 2022 logo 500 kleur RGB

Toelatingseisen

Om je in te schrijven aan de opleiding stellen we de volgende inschrijvingseisen:

Je bent minimaal 23 jaar (geen maximumleeftijd, alle leeftijdsgroepen zijn welkom)

Je hebt een middelbare schoolopleiding afgerond

Je hebt minstens één jaar yoga gevolgd, bij voorkeur bij een docent die erkend is door de Vereniging van Yogadocenten Nederland

Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau

Je hebt een gezonde lichamelijke en geestelijke conditie, passend bij jouw levensfase

Je hebt basiscomputervaardigheden (werken met Word, internet en werken met onze online studentenomgeving)

Je hebt deelgenomen aan één van onze online informatiebijeenkomsten, open dag of avond en/of een persoonlijk gesprek gehad

Opleidingsdagen

De opleiding kent gedurende de vier jaar vaste opleidingsdagen.

Start september even jaren:
De studenten die starten in september van de even jaren zullen de lessen overwegend op vrijdag hebben.

Start september oneven jaren:
Voor de studenten die starten in september van de oneven jaren zullen de lesdagen de hele opleiding overwegend op zaterdagen zijn.

De exacte lesdata voor het komende studiejaar zijn op te vragen via info@samsara.nl. Het actuele aanbod van bijscholingen en specialisaties vind je op onze website.

Persoonlijke route

Wanneer je ergens anders één of meerdere yogaopleiding(en) hebt gedaan en je wilt weten wat de mogelijkheden zijn om via een persoonlijk traject bij Samsara een VYN-erkend certificaat of diploma te behalen, neem dan contact op voor een persoonlijk gesprek.

yoga docenten opleiding samsara
samsara yoga opleiding

Investering

De investering voor het studiejaar 2024-2025 bedraagt 2.450 euro.

Het is mogelijk gespreid te betalen in vier vastgestelde termijnen.

Het lesgeld is inclusief:

de lesdagen;

begeleiding door docenten bij het maken van opdrachten en werkstukken;

twee individuele gesprekken per studiejaar;

documenten en lesmaterialen die tijdens de lessen beschikbaar worden gesteld;

in het vierde studiejaar: retraiteweekend inclusief maaltijden;

thee gedurende de lesdagen;

gebruik van yogamatten, meditatiekussens e.d.

Het lesgeld is exclusief:

boeken;

verdieping- en/of specialisatiemodules

Boeken:

De student schaft voor eigen kosten de verplichte boeken op de literatuurlijst van het desbetreffende studiejaar aan. De kosten van de boeken zijn afhankelijk van of je de boeken nieuw, tweedehands of in kopievorm koopt of leent in een bibliotheek. De aanschaf van door ons aanbevolen boeken door de student is facultatief en voor rekening van de student. De actuele literatuurlijst is op te vragen via romanie@samsara.nl.

crkbo logo rond

De opleiding is geregistreerd in het CRKBO en derhalve vrijgesteld van BTW.

Loopbaanbugdet

Sinds 1 juli 2015 bouwen werknemers van diverse organisaties een loopbaanbudget op om hun inzetbaarheid te ondersteunen. Hierdoor kunnen werkgever en werknemer mee blijven bewegen met ontwikkelingen in het werk. Sinds dat moment zijn er studenten die de opleiding financieren vanuit dit budget. Afhankelijk van de wensen en eisen vanuit de organisatie denken wij graag met je over of en hoe je hiervan gebruik kunt maken.