header image

Samsara Live Online: we blijven verbonden

 

Van de ene op de andere dag zag de wereld er ineens heel anders uit. In een keer waren de deuren van de opleiding gesloten, de zaal leeg, de studenten en de docenten thuis met beperkte bewegingsvrijheid en een afstand tot familie, vrienden en collega’s. Bijna twee maanden zijn de maatregelen rondom Covid-19 nu van kracht. Het vanuit ontspanning meebewegen met wat is, is een ware yogabeoefening in de dagelijkse praktijk. Hoe is het nu binnen Samsara?

 

Belangrijk is dat – ongeacht de omstandigheden – studenten weten dat Samsara een bedding biedt om te leren, ontwikkelen en groeien. En dat we binnen Samsara beschikbaar zijn om in dit proces continu te begeleiden. Binnen een dag kwam het initiatief tot stand om met elkaar op afstand te mediteren. ‘En snel erna zijn we ‘online’ gegaan’, vertelt Romanie Graumans, directeur en docent van de vierjarige docentenopleiding. ‘Ik ben ontzettend trots op het docententeam en op onze studenten dat we in een heel korte periode onze lessen online zijn gaan geven.’

 

 

 

Snel schakelen

Binnen de opleiding werd direct na de sluiting van de fysieke locaties intensief overlegd over hoe die continuïteit te waarborgen. Alle docenten investeerden tijd om zich de digitale vaardigheden eigen te maken. Werkplekken werden ingericht en camera’s geïnstalleerd. De studenten van alle leerjaren werden geïnformeerd per mail en kregen tijdens de eerste lessen ruim de tijd om ook thuis alles goed werkend te krijgen.

We hebben goed gekeken naar de stof en hier een daar gewisseld met de timing van de lessen. Sommige lessen lenen zich beter voor de digitale vorm dan andere. Een hele dag voor een beeldscherm is niet gezond. En daarom wisselen we af tussen theorie en praktijk en spelen we met kortere en langere pauzemomenten. Zoals gebruikelijk in onze lessen is er ruimte voor dialoog, voor vragen en voor gesprek. Dat is niet veranderd.

 

 

 

Hoe is het nu

Niet iedereen was meteen blij met de switch naar online. Het vroeg in sommige gevallen overwinnen van weerstand om de computervaardigheden op te krikken of om jezelf op een scherm te zien of vertrouwen te krijgen in deze vorm van communiceren en doceren. En dat mocht er zijn. Vanuit die weerstand zijn we gaan kijken wat een ieder nodig had om op ontspannen wijze met vertrouwen deel te kunnen nemen. Daar hebben we veel tijd en persoonlijke aandacht aan besteedt. Juist in een tijd als dit is het van belang dat een ieder zich gehoord en gezien voelt.

 

Natuurlijk missen we met elkaar de fysieke lesdagen, de energie van het bij elkaar zijn en samen delen. Maar nagenoeg iedereen is ‘om’, aangenaam verrast door de mogelijkheden, de verbinding, de kwaliteit en soms zelfs de intimiteit van de lessen. Ik ben ontzettend trots op de leercurve van ons allemaal hierin.

 

 

 

Hoe verder

Zoals verwacht blijven we in de maand mei op deze voet verder les geven. We hopen dat de maatregelen in juni versoepeld worden zodat we – binnen de dan geldende maatregelen – wel weer bijeen kunnen komen. Ik gun dit al onze studenten maar met name onze afstuderende vierdejaars die hun scriptiepresentatie in die maand zullen geven en afscheid nemen van de opleiding.

 

De leslocatie in Schiedam is er inmiddels op voorbereid. In de yogazaal zijn markeringen aangegeven waar matten op veilige afstand van elkaar kunnen liggen en er zijn looproutes aangebracht in het pand. Er zijn voorzieningen getroffen om de hygiënemaatregelen na te leven.

 

 

De ervaringen met live en online hebben ons geïnspireerd en we kijken naar mogelijkheden om deze onderwijs- en communicatievorm naar de toekomst toe op een passende manier te integreren in onze opleiding. Over het hoe en wat, denken we de komende maanden.

 

 

 

 

Open dagen

Wat aanvankelijk spannend voelde voor de opleiding was hoe de instroom van de eerstejaars zou gaan verlopen. In deze periode hebben wij traditiegetrouw onze open dagen. In hoeverre aankomende studenten financieel geraakt zijn of het vertrouwen hebben om te investeren in een opleiding, is soms onzeker.

 

Maar wat we zien is dat mensen juist deze periode zich de vraag stellen of het leven dat ze leven nog wel bij hen past, het werk dat ze doen nog echt voldoening geeft en of ze zich echt bezighouden met de dingen die er toe doen. Juist die bewustwording horen we terugkomen in de gesprekken met aankomende studenten en bieden een grote motivatie om aan de opleiding te beginnen.

 

Inmiddels hebben we onze open dag online live gedaan. Met succes, want de eerste aanmeldingen voor het nieuwe jaar zijn binnengekomen. Dat geeft ons vertrouwen in de toekomst. Zaterdag 20 juni is er nog een open dag. Afhankelijk van de geldende regelgeving is die ook online of op onze locatie in Schiedam. We kijken er in vertrouwen naar uit nog meer aankomende eerstejaars te ontmoeten en blijven op zachte wijze mee bewegen met wat is, wat komt en gaat. In dit alles helpt onze yogabeoefening ons in harmonie te blijven met onszelf en de omgeving om ons.