header image

Shankara, Het kroonjuweel van Wijsheid (Viveka Chudamani)

 

 

Het kroonjuweel van Wijsheid is een van zijn bekendste werken. Enkele zaken die hierin zeer helder worden uiteengezet :
– Waaraan een discipel moet voldoen
– Waaraan een leraar met voldoen
– Het belang van het onderscheid tussen Atman en niet-Atman
– Wat is Maya en hoe kan het beëindigd worden
– De verschillende omhulsels van Atman, en hoe ze kunnen gezuiverd worden
– Devotie
– De eenheid van Atman en Brahman
– Brahman is alles
– Dat zijt Gij
– Wat is verlichting, en de kenmerken van de verlichte
– De vreugde van de leerling.

 

Betoverend is de warmte die uitgaat van deze tekst. Shankara is niet alleen systematisch en helder, hij neemt je als het ware in zich op.

 

Citaten:

‘O verstandige, vrees niet! Voor jou is er geen gevaar.’ p. 40

 

‘Hoe zou een wijs mens de ervaring van de allerhoogste gelukzaligheid kunnen verwerpen en behagen kunnen scheppen in louter uiterlijke vormen? Wie zou, wanneer de maan schijnt in haar allesovertreffende heerlijkheid, willen kijken naar een geschilderde maan?’ p. 107

 

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk
Wat wij zien als twee
Wat wij ervaren als twee
Wat wij horen als twee
Als wij denken als twee

Is van nature EEN